HOME
ASFALT RASODI
ASFALT RASODI KONTO
AKCIJA 100 SLOBODA
AKCIJA 100
AKCIJA 100 II
AKCIJA 100-2010
TURBE ALAGICI
TURBE ALAGICI II
FOTOALBUM I
FOTOALBUM II
FOTOALBUM III
FOTOALBUM IV
FOTOALBUM V
FOTOALBUM VI
HABER
KNJIGA GOSTIJU
SJECANJA
POSLOVICE
VICEVI
JESTE ZNALI ???
BISCANI 28 JULI
RIZVANOVICI 19 JULI
SREDICE 22 JULI
LINGISPIR
TURNIR 30 Juli
HAMBARINE 30 JULI
APRIL 2007Akcija  Asfalt-Rasodi

DONATORSKA AKCIJA PRIKUPLJANJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA ASFALTIRANJE PUTA DO ŠEHIDSKOG MEZARJA I STADIONA

Način uplate:

U Bišćanima uplate se vrše kod Nasić Emine u Mrkaljima. Uplate se mogu predati i u Džamiji-Bišćani kod Suada ef. Kazaferovića koji će novčana sredstva proslijediti dalje.

Za Europsku Uniju uplate se vrše kod Kadić Kerima. Podatke bankovnog računa možete dobiti ako kliknete na bankovni račun. Za ulaz vam je potreban kod koji možete dobiti preko email biscani@biscani.eu ili nam se javite direktno preko Facebook-a.

Bankovni račun

Za SAD uplate možete obaviti preko Kadić Enesa a možete mu se javiti direktno preko njegovog Facebook-profila:

Enes Kadic Facebook

Za daljnje informacije možete se obratiti Profesoru Šefiku Mrkalju preko njegovog Facebook-profila:

Šefik Mrkalj Facebook


Senaid Kadirić


Donatori:

 1. Kerim Kadić Kero  1000 €
 2. Jasmin Kadić Aga  1000 €
 3. Šefik Mrkalj  1000 €
 4. Nazifa Mrkalj  1000 €
 5. Esad Kadić Eso  1000 KM
 6. Eniz Mrkalj  500 €
 7. Ferid (Abdulah) Hegić  400 $
 8. Adil (Azim) Mrkalj 300 €
 9. Edin Mrkalj 300 €
 10. Emka Kadić  250 €
 11. Elves Kadić  250 €
 12. Ferid Kadić Žagalo 200 €
 13. Muharem Kadić  200 CHF
 14. Mirsad Kadić  200 CHF
 15. Haris Kadić  200 CHF
 16. Mirsada Kadić  200 CHF
 17. Nurija Kadić  200 KM
 18. Fikret Kadirić Fikro  100 €
 19. Senaid Kadirić Sena  100 €
 20. Hasan Kadirić  100 €
 21. Rahim Kadirić  100 €
 22. Feriz i Zekija Džolić 200 €
 23. Bahra (Abdulah) Avdić 100 €
 24. Sada (Abdulah) Bahonjić 100 €
 25. Samir i Rukija Alajbegović 100 €
 26. Almedin Džolić Medo 100 €
 27. Melina i Almir Memić  100 €
 28. Adnan Mrkalj  100 €
 29. Sabina i Alma Mrkalj 100 €
 30. Mina Dračić 150 €
 31. Jasmina,Samir i Meris Huskić 220 €
 32. Mujo Mehmedagić 200 €
 33. Aldin i Adis Mrkalj 100 €
 34. Alen Kadić 100 €
 35. Almaza Mrkalj 200 KM
 36. Jasmina Mrkalj 135 KM
 37. Suad ef. Kazaferović 100 KM
 38. Sabahudin i Sabina Kekić  100 €
 39. Razija Velić  100 €
 40. Elvedin Kadić 200 €
 41. Merima i Asim Kajdić 200 €
 42. Ermin i Emira  Nasić  200 KM
 43. Anis Mrkalj  100 $
 44. Almir Vojniković  200 $
 45. Mirveta Mrkalj  100 €
 46. Elvir Hegić  100 €
 47. Fajka Hegić  100 €
 48. Majdin Kadić  100 €
 49. Said i Raza Kadić  100 €
 50. Amel Kadić  100 €
 51. Ćamil Mrkalj  100 €
 52. Sabahudin Duratović  100 €
 53. Elvir Trepić 200 KM
 54. Edin Hegić  100 KM
 55. Emin (Ragib) Hegić  100 €
 56. Ernest (Ragib) Hegić  100 €
 57. Enita (Ragib) Hegić  100 €
 58. Namka Hegića 100 €
 59. Haris (Mujo) Hegić  100 €
 60. Zikrija Duratović  100 €
 61. Šerif Kadić  100 €
 62. Sejad Mrkalj  100 €
 63. Irfan Kadić  100 €
 64. Elvir Kadić  100 €
 65. Jasmin Kadić  100 €
 66. Almir Kekić i Ramazan Yalcinkaya  100 €
 67. Meho Mrkalj  100 €
 68. Mujo Kadić  100 €
 69. Fikra Mrkalj-Hadžić  100 €
 70. Emka Emina Mrkalj  100 KM
 71. Namka Rizvanović  200 €
 72. Esma i Ermin Kadić 200 €
 73. Ernad Kekić  200 €
 74. Bahrudin Rudi Kadirić  200 $
 75. Enes Kadić  200 $
 76. Emir i Sajma Kekić  100 €
 77. Abdulah Avdo i Refika Hamulić  100 €
 78. Enver i Zemira Kočanović  100 €
 79. Adnan Hegić  100 €
 80. Ismeta Hika Kadenbach  100 €
 81. Abdulah Dule Švraka  100 €
 82. N.N.  100 €
 83. Murat i Kelima Zenković  200 $
 84. Fajka Kadić Sredice 100 €
 85. Saud Kadirić  100 €
 86. Izet Mrkalj 100 €
 87. Samir i Indira Vojniković  100 €
 88. Emina Džafić  100 €
 89. Nenad Kekić Fudo  100 €
 90. Fajik (Sulejman) Kekić  100 €
 91. Munib Kadirić Nuno 100 €
 92. Sabrina Hamulić  100 €
 93. Sanel Kadić  180 €
 94. Admir Mrkalj Atko  100 €
 95. Vedad Porčić  100 €
 96. Smail Porčić  100 €
 97. Edin Kadić 100 CHF
 98. Ismet Kadirić  100 KM
 99. Rasim Porčić Rasko  100 €
 100. Mesud (Emsud) Kadić 200 €
 101. Claudio i Sadina (Kekić) Tomasin 100 €
 102. Emira i Sakib Kadirić  100 €
 103. Fatmir i Edita Gjata  200 €
 104. Nermin Mrkalj  100 €
 105. Razim Hegić  200 €
 106. Rašid Hegić  100 €
 107. Hajrudin Mrkalj  100 €
 108. Mustafa i Rubija Vojniković 200 KM
 109. N.N. 100 €
 110. Suad Kadić  200 KM
 111. Melina Kadić  200 KM
 112. Belkisa Tranchand  100 €
 113. Enisa Kadić  100 €
 114. Suada Džamastagić-Mrkalj 100 KM
 115. Sanela Arapović  100 €
 116. Emsuda Hegić  100 €
 117. Jusuf Hukić i Velida Hegić  100 €
 118. Rubija i Hajrudin Kadirić  100 €
 119. Senad i Ismeta Avdić  100 €
 120. Asija Kadić Kika  200 USD
 121. Osman Kugić  200 KM
 122. Salime Gazibara  200 KM
 123. Ermin i Mirjam Vojniković  100 €
 124. Fuad (Fadil) Kekić  100 $
 125. Mine Kekić  100 CAD
 126. Azemine Mine Vojniković  100 KM
 127. Mehemed Kadić Hemo  100 €
 128. Mesud Kadić Meša  100 €
 129. Hasnija i Eniz Kadić  170 KM
 130. Semir Vojniković Njemačka  100 €
 131. Enisa Paratusić Kadić (Ferida)  100 €
 132. Sanel (Husein) Kadirić Roby  100 €
 133. Adnan (Ramo) Kekic Keka  100 €
 134. Halil (Ramo) Kekić  100 €
 135. Esad i Edvina Šabhaz  100 €
 136. Almir Hegić  100 €
 137. Sanel Hegić  100 €
 138. Nedžad Duratović Džaja  200 €
 139. Anel i Merima Kadić  100 €
 140. Ismeta Kadić  100 €
 141. Bahrija i Fatima Karagić  100 €
 142. Damir i Majda Duratović  100 $
 143. Izet Karagić  100 $
 144. Edin Karagić  200 $
 145. Dijana i Adem Bajrić  100 $
 146. Samir i Aida (Hegić) Keco 200 $
 147. Edis (Vehid) Hegić  200 KM
 148. Edisa (Vehid) Hegić  200 KM
 149. Denis (Enes) Kadić  100 $
 150. Mirzet i Amela Zenković  100 $
 151. Almir (Šerif) Vojniković  200 $
 152. Ermela i Ajdin Kadić  150 KM
 153. Armin Hegić  100 €
 154. Nijaz Hegić  100 €
 155. Nermina i Enver Alagić  200 $
 156. Muhamed Šabanović  100 $
 157. Nihad Šabanović  100 $
 158. Damir Duratović  100 $
 159. Admir Hadžić  100 $
 160. Samir Mrkalj  100 €
 161. Senada Jujić  50 €
 162. Bilant Turska 50 €
 163. Ahmed i Mersiha Kadić  50 €
 164. Sefer Trepić  50 €
 165. Mersiha Suljić Kadić (Ferid)  50 €
 166. Mirela Kadić (Ferid)  50 €
 167. Edisa Rizvancević Kadić (Ferid)  50 €
 168. Asija Kadirić  50 €
 169. Nail Velić  50 €
 170. Adin Velić  50 €
 171. Hava Vojniković  50 €
 172. Samir Redžić  50 €
 173. Saza Adzemović  50 €
 174. Sada Alibašić-Kadić  50 €
 175. Edis Džolić  50 €
 176. Sadmir Akagić  50 €
 177. Dr. Ferid Kugić  50 €
 178. Aldin Hegić  50 €
 179. Kemo Karagić  50 €
 180. Edvin (Edin) Hegić  50 €
 181. Edis Mrkalj  50 €
 182. Elvis Mrkalj  50 €
 183. Edita Kadirić  50 €
 184. N.N.  50 €
 185. Narcis i Melisa Duratović  50 €
 186. Sandi Duratović  50 €
 187. Ajdin (Edin) Kadić  50 CHF
 188. Amir Halilović  50 €
 189. Sulejman Trepić  50 €
 190. Suvada Hamulić-Kekić  50 €
 191. Alem i Sara Mrkalj  50 €
 192. Nura Ališković  50 €
 193. Esma Ališković  50 KM
 194. Irfan i Sadija Mehmedagić  50 €
 195. Ermin Arnautović  50 €
 196. Halida Hegić  50 €
 197. Ermina Hegić  50 €
 198. Fajko Mrkalj  50 €
 199. Alen Mrkalj  50 €
 200. Halida Padjan 50 €
 201. Elvis Džolić  50 €
 202. Alen Hegić  50 €
 203. Džavid Mehić  50 €
 204. Aykan Ilhan  50 €
 205. Jasmir Šabanović  50 €
 206. Midho i Amela Kadić  50 €
 207. Sabko Kerić i Elvedina Švraka  50 €
 208. Enis i Suvada Švraka  50 €
 209. Senad Hegić  50 €
 210. Lejla Kekić  50 KM
 211. Sadeta Šabić  50 KM
 212. Azemine Kadić  50 KM
 213. Ahmed Pašalić  30 €
 214. Merfid Mesić  20 €
 215. Ernad Bećirević  20 €
 216. Razija Kadirić  30 KM
 217. Vahida Šabanović 30 KM
 218. Namka Kadirić  20 KM
 219. Ermina Topčagić 10 €


 

biscani@biscani.eu