HOME
ASFALT RASODI
ASFALT RASODI KONTO
AKCIJA 100 SLOBODA
AKCIJA 100
AKCIJA 100 II
AKCIJA 100-2010
TURBE ALAGICI
TURBE ALAGICI II
FOTOALBUM I
FOTOALBUM II
FOTOALBUM III
FOTOALBUM IV
FOTOALBUM V
FOTOALBUM VI
HABER
KNJIGA GOSTIJU
SJECANJA
POSLOVICE
VICEVI
JESTE ZNALI ???
BISCANI 28 JULI
RIZVANOVICI 19 JULI
SREDICE 22 JULI
LINGISPIR
TURNIR 30 Juli
HAMBARINE 30 JULI
APRIL 2007Akcija 100 Spomen obilježje Sloboda

 

 

 

 1. Ferid Kadić Žagalo             Bišćani                 500 €
 2. Fikret Kadirić Fikro             Bišćani                 200 €
 3. Šefik Mrkalj                       Bišćani                 200 €
 4. Saud Kadirić                      Bišćani                200 €
 5. Senaid Kadirić Sena            Bišćani                200 €
 6. Esad Kadić Plik                   Bišćani                100 €
 7. Enes Kadić                        Bišćani                 300 €
 8. Enver Kadić Ero                 Bišćani                100 €
 9. Kerim Kadić Kero               Bišćani                 200 €
 10. Abdulah Švraka Dule          Rizvanovići           200 €
 11. Edin Mrkalj                        Bišćani                 100 €
 12. Izet Mrkalj                         Bišćani                 100 €
 13. Elvir Trepic Lero                 Bišćani                 100 €
 14. Elvis (Enver) Kadic              Bišćani                100 €
 15. Denis Kadic                        Bišćani                100 €
 16. Admir Mrkalj Atko               Bišćani                 100 € 
 17. Edita Kadirić-Djata              Rizvanovići           100 €
 18. Samir Duratović                  Rizvanovići           200 €
 19. Vahid Rizvanović Vaha         Rizvanovići           100 €
 20. Ismet Imširević                   Hambarine            100 €
 21. Sejad Mrkalj                       Bišćani                 100 €
 22. Izet Kadić                           Bišćani                 100 €
 23. Ešef Kadirić                        Rizvanovići            100 €
 24. Sulejman Trepić Sule           Bišćani                 100 €
 25. Šerif Kadić                          Bišćani                 150 €
 26. Ismir Kadirić Špiro               Rizvanovići            100 €
 27. Halil Kekić                           Bišćani                  100 € 
 28. Ermin Nasić Ćasa                 Bišćani                 200 €
 29. Almir Mrkalj                         Bišćani                 100 €
 30. Dinko Mažar                        Rizvanovići            100 €
 31. Sanel Islamčević Gago           Rizvanovići           100 €
 32. Fajko Mrkalj                         Bišćani                 100 €
 33. Faik Ramulić                         Rakovčani            100 €
 34. Enver Kadirić                        Rizvanovići           100 €
 35. Suad Duratović                     Bišćani                200 €
 36. Admir Trepić Adi                    Bišćani                100 €
 37. Ermin i Miriam Vojniković        Bišćani                200 €
 38. Halid Duratović                      Bišćani                100 €
 39. Zikrija Duratović                    Bišćani                100 €
 40. Sabahudin Duratović              Bišćani                100 €
 41. Nazmija Kadić                        Bišćani                100 €
 42. Hajrudin Mrkalj Hudo              Bišćani                100 €
 43. Mujo Kadić                            Bišćani                100 €
 44. Ekrem Hajrić                          Bišćani                100 €
 45. Ermin Arnautović Erko            Bišćani                200 €
 46. Semira Kadić                          Bišćani                100 €
 47. Sandra i Haris Tihić                 Sarajevo             100 €
 48. Ernad Kekić                           Bišćani                 300 €
 49. Mirsad Kadirić                        Bišćani                 100 €
 50. Nedžad Mujkanović                 Bišćani                 100 €
 51. Damir Habibović                     Hambarine            100 €
 52. Murisa Kadirić-Ilić                   Rizvanovići            100 €
 53. Summer Kadić                   Des Moines Iowa        100 €
 54. Sejad Karagić Sedo                Rizvanovići            100 €
 55. Narcis Kekić                           Biscani                  100 €
 56. Jasmir Šabanović Kiko             Rizvanovići            200 €
 57. Narcis Kadić                            Bišćani                 150 USD
 58. Ajdin  Kadić                            Bišćani                 150 USD
 59. Amela i Nazifa Mrkalj                Bišćani                 100 €
 60. Amela i Nazifa Mrkalj                Biscani                 100 CAD
 61. Dževad Kadirić                        Rizvanovići            100 €
 62. Muhamed Šabanović                Bišćani                  100 €
 63. Nihad Šabanović                      Bišćani                  100 €
 64. Faruk Šabanović                      Bišćani                  100 €
 65. Mirzeta Kadirić-Nasić                Rizvanovići            150 USD
 66. Senad Hegić Riki                      Bišćani                 200 €
 67. Dževad Sinenbegović               Čemernica             200 KM
 68. Mehemed Kadić                        Bišćani                 200 €
 69. Mesud (Mehemed) Kadić            Bišćani                 200 €
 70. Muharem Kadić                        Bišćani                  100 €
 71. Haris Kadić                              Bišćani                  100 €
 72. Mirsad Kadić                            Bišćani                  100 €
 73. Adil Mrkalj                               Bišćani                  100 €
 74. Elvir Mrkalj                              Bišćani                  100 €
 75. Elvedin Mrkalj                          Bišćani                  100 €
 76. Samir (Hasib) Kekić                  Bišćani                  100 €
 77. Almir Kekić Kina                       Bišćani                  100 €
 78. Nenad Kekić Fudo                    Bišćani                  100 €
 79. Faik Kekić                                Bišćani                  100 €
 80. Enisa Kadić                              Bišćani                  100 €
 81. Bahra Kadić                             Bišćani                  100 €
 82. Vedad Porčić                            Bišćani                  100 €
 83. Rešad Kadirić                           Rizvanovići            100 €
 84. Besim Kadić Beko                     Bišćani                  100 €
 85. Midho i Mina Dračić                   Brezičani                100 €
 86. Sadeta Alibašić-Kadić                Blagaj-Japra           100 €
 87. Đemka Nasić-Kadić                   Rakovčani               100 €
 88. Anis Mrkalj                               Bišćani                   200 USD
 89. Anita Šabanović                        Rizvanovići             160 USD
 90. Amel Šabanović                        Rizvanović              100 €
 91. Amra, Azra i Mesud Kadić           Bišćani                   100 €
 92. Mirsad Kadić Mića                       Bišćani                   100 €
 93. Nedžad Duratović Džaja             Bišćani                   100 €
 94. Fikret Mrkalj Liga                       Bišćani                   100 €
 95. Fikret Rizvanović Kroki               Rizvanovići              100 €
 96. Namik Kekić                              Bišćani                   100 €
 97. Edvin Kadić Edo                         Bišćani-Sredice       100 €
 98. Ferid(Ahmet)Kadić                      Bišćani                  100 €
 99. Mustafa Duratović Durke             Rizvanovići            100 €
 100. Ernest Kadić                              Bišćani                  100 €
 101. Mirsad Duratović                        Bišćani                  100 €
 102. Majdin Kadić                              Bišćani                  100 €
 103. Said Kadić                                 Bišćani                  100 €
 104. Amir(Šukrija)Kadić                     Bišćani                  200 USD
 105. Amela(Šukrija)Kadić                    Bišćani                 100 USD
 106. Dževida Kadić                            Bišćani                   50 USD
 107. Nihad Kekić Niho                         Bišćani                 100 €
 108. Mesud Kekić Meša                       Bišćani-Sredice      100 €
 109. Fuad Mrkalj Fudo                        Bišćani                  100 €
 110. Midhet Karagić Crni                     Rizvanovići             100 €
 111. Fikret Karagić                             Rizvanovići             100 €
 112. Izet Šabanović                            Rizvanovići            100 €
 113. Ismet Kadirić                              Bišćani-Sredice       100 €
 114. Admir Halkić                                Rizvanovići            100 €
 115. Ermin Halkić                                Rizvanovići            100 €
 116. Dževad Dedić Džidža                   Rizvanovići             100 €
 117. Melina (Ifet) Kadić                        Bišćani                  100 €
 118. Almedin Džolić Menja                    Bišćani                  100 €
 119. Asim Duratović Toci                     Bišćani-Sredice       100 €
 120. Sakib Kadirić Tarzo                      Rizvanovići             100 €
 121. Armina i Majda Rizvanović             Rizvanovići             100 €
 122. Nijaz Rizvanović Nizo                    Rizvanovići             100 €
 123. Nedim Kadirić                               Prijedor                 100 €
 124. Rasim Jaskić                                Raškovac               100 €
 125. Eniz Mrkalj                                   Bišćani                  100 €
 126. Nijaz Mrkalj                                  Bišćani                  100 €
 127. Enes Alić                                      Kamičani               100 €
 128. Suad Kadirić Dudo                        Rizvanovići             100 €
 129. Hasan Kadirić Roki                        Rizvanovići             100 €
 130. Feriz i Zekija Džolić                       Bišćani                   100 €
 131. Ermin (Meho) Kadirić                     Rizvanovići             100 €
 132. Sanel (Hasib) Kekić                       Bišćani                   100 €
 133. Damir, Azra i Mirveta Mrkalj            Bišćani                   100 €
 134. Sefer Trepić                                  Bišćani                   100 €
 135. Adem Karajković                           Kamengrad             200 USD
 136. Muhidin Kadić Dino                         Bišćani                   100 €
 137. Remzo Kadirić                               Rizvanovići              100 €
 138. Vahid Duratović Kuba                     Rizvanovići             100 €
 139. Kemal Karagić                                Rizvanovići             100 €
 140. Ferid Duratović                              Rizvanovići              100 €
 141. Rizah Rizvanović Rizo                     Rizvanovići              100 €
 142. Alija Poljak                                     Rakovčani               100 €
 143. Saud Vojniković Ćudo                     Bišćani                    100 €
 144. Najda Mrkalj                                   Bišćani                   100 €
 145. Zinajda Mrkalj                                 Bišćani                   100 €
 146. Katka Mrkalj                                   Bišćani                   100 €
 147. Admir Švraka Ferta                         Rizvanovići              100 €
 148. Mesud Crljenković Meša                   Rakovčani               100 €
 149. Smail Porčić                                    Bišćani                   100 €
 150. Rasim Porčić Rasko                          Bišćani                   100 €
 151. Ibrahim Bajrić Baja                          Čemernica               200 €
 152. Jasmin i Zahida Kadić Aga                 Bišćani                   200 €
 153. Kemal Duratović Kemo                     Rizvanovići              100 €
 154. Senad Halkić                                   Rizvanovići              100 €
 155. Edhem (Meho) Kekić                        Bišćani                    150 USD
 156. Edisa Hegić                                     Bišćani                    100 € 
 157. Admir Okić                                      Donja Puharska       100 €
 158. Edesa Okić                                      Donja Puharska       100 €
 159. NK Prijedor                                      Chicago                  420 USD
 160. Bajro Kadirić                                    Rizvanovići              100 €
 161. Bajro Kadiric                                    Rizvanovici              200 AUD
 162. Enes Ramić                                      Rizvanovići              100 €
 163. Enes Rizvanović Eno                         Rizvanovići              100 €
 164. Enver Trepić                                    Bišćani-Sarajevo      100 €
 165. Velid Rizvanović                                Rizvanovići             100 €
 166. Ibrahim Kadić Bajdo                          Ključ                      100 €
 167. Mustafa Hamzić Mujo                         Rizvanovići             100 €
 168. Bekir Rizvanović Beko                        Rizvanovići             100 €
 169. Fikret Dedić Suljo                              Rizvanovići             100 €
 170. Samir Hajrić                                      Bišćani                   100 €
 171. Ahmet Ališić                                      Rizvanovići             100 €
 172. Fikret (Salih) Kadirić                           Rizvanovići             100 KM
 173. Emsad Kekić Tale                               Bišćani-Sredice       100 €
 174. Hasan Trepić                                     Bišćani                   100 €
 175. Asmir Dedić                                       Rizvanovići             100 €
 176. Asmir Duratović                                 Rizvanovići             100 €
 177. M.H.                                                 Bišćani                   100 €
 178. Razim Hegić                                      Bišćani                    100 €
 179. Almir (Šefko) Kadirić                           Rizvanovići              200 KM
 180. Enes Šabanović                                 Rizvanovići               100 €
 181. Adnan i Alan Kadirić                            Rizvanovići              100 €
 182. Bajazid Kadirić Badža                          Rizvanovići              100 USD
 183. Elvis (Sutko) Vojniković                       Bišćani                   100 €
 184. Benjamin Kadirić Benjo                       Rizvanovići              100 €
 185. Mirsad Halkić                                      Tukovi                    100 €
 186. Jasmin (Sabit) Rizvanović                    Rizvanovići              200 KM
 187. Adnan (Ramo) Kekić                           Bišćani-Sredice        100 €
 188. Muhamed Kadirić Hamo                       Rizvanovići              100 €
 189. Rukija Alajbegović-Kadić                     Bišćani                    100 €
 190. Sabina i Alma Mrkalj                            Bišćani                   100 €
 191. Arnes (Fudo) Kadirić                           Rizvanovići              197 KM
 192. Muhamed Kadić                                   Bišćani                   100 €
 193. Mehmed Mrkalj                                   Bišćani                    100 €
 194. Mine Vojniković Feridova                      Bišćani                     50 €
 195. Suad Kadirić                                       Rizvanovići               50 €
 196. Kadir Ejupović Kijo                              Hambarine               50 KM
 197. Hasan Kadic                                        Bišćani                   100 €
 198. Jasmina Šabanović-Hrapić                    Rizvanovici-Italija     100 €
 199. Dr. Azra Pašalić                                   Prijedor                   100 €
 200. Enes Kadirić                                        Rizvanovići                50 €
 201. Emira Hadžiosmanagić                          Bišćani                    100 €
 202. Amir Kadirić                                        Rizvanovići               100 €
 203. Samir Dedić Samco                              Rizvanovici               200 KM
 204. Midhad (Faruk) Kadić                            Bišćani                    100 €
 205. Elvedin (Bego)Kadić                              Bišćani                   100 €
 206. Samir Alagić                                         Alagići                    100 €
 207. N.N.                                                    Berlin-Sandžak        100 €
 208. Mirsada (Ratib) Kadiric                           Rizvanovici            150 USD
 209. Sadmir Kadiric Pamo                              Biscani-Sredice      200 KM
 210. Eldin, Arnes i Emira Mrkalj                      Rizvanovici             100 €
 211. Nedzad Kararic                                      Biscani                    50 €
 212. Suad Kadic                                           Biscani                    50 €
 213. Jasminka Kadic                                      Biscani                  100 KM
 214. Nurija Kadic                                           Biscani                   100 €
 215. Razija Hadziosmanagic                            Biscani                   50 €
 216. Larisa (Mehmed) Sabanovic                     Rizvanovici             100 €
 217. Amir (Esad) Vojnikovic                            Biscani                  150 USD
 218. Eniz Kadic                                             Biscani-Ravine        100 USD
 219. Elves (Ismet) Kadic                                 Biscani                  300 USD
 220. Muhazrin Aliskovic                                  Rizvanovici             100 USD
 221. Sanel Mrkalj                                           Biscani                   100 €
 222. Ismet Karagic                                         Rizvanovici             200 KM
 223. Mirnes Hajric                                          Biscani                   100 USD
 224. Elvir Bajric                                              Cemernica             100 €
 225. Ferid Kadiric                                           Rizvanovici             300 AUD
 226. Ajdin i Tehirza Kadic                                USA-Ravine           100 USD
 227. Jasmina i Zahida Kadic                             Biscani                  100 €
 228. Sulejman Bilajac                                     Rizvanovici              50 €S
 229. Ermin i Edin Ramic                                  Rizvanovici              40 €
 230. Ferid Muslimovic                                     Rizvanovici              50 €
 231. Suljo Halalkic                                          Svedska                 200 €
 232. Halida Padjan                                          Njemacka               100 €
 233. Esma i Ermin Kadic                                  Biscani                  100 €
 234. Sedija Šabanović-Karagić                         Rizvanovici             200 KM
 235. Besima Kadic u ime rahmetli Envera Kadica Hajr-cesma            500 €
   

biscani@biscani.eu