HOME
ASFALT RASODI
ASFALT RASODI KONTO
AKCIJA 100 SLOBODA
AKCIJA 100
AKCIJA 100 II
AKCIJA 100-2010
TURBE ALAGICI
TURBE ALAGICI II
FOTOALBUM I
FOTOALBUM II
FOTOALBUM III
FOTOALBUM IV
FOTOALBUM V
FOTOALBUM VI
HABER
KNJIGA GOSTIJU
SJECANJA
POSLOVICE
VICEVI
JESTE ZNALI ???
BISCANI 28 JULI
RIZVANOVICI 19 JULI
SREDICE 22 JULI
LINGISPIR
TURNIR 30 Juli
HAMBARINE 30 JULI
APRIL 2007 "Budi i ti dio Bišćana"


Akcija 100

 1. Ermin Nasić Ćasa            Švicarska                         100 €
 2. Ermin Nasić Ćasa                       Švicarska                         100 €
 3. Ermin Nasić Ćasa                    Švicarska                         100 €
 4. Šefik Mrkalj                               Njemačka                         100 €
 5. Šefik Mrkalj  Njemačka                         100 €
 6. Ferid Kadić Žagalo                   Njemačka                         100 €
 7. Ferid Kadić Žagalo                Njemačka                         100 €
 8. Ferid Kadić Žagalo              Njemačka                         100 €
 9. Ermina Kadić                             Njemačka                         100 €
 10. Munire Kadić                              Holandija                          100 €
 11. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 12. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 13. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 14. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 15. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 16. Senaid Kadirić Sena                 Njemačka                         100 €
 17. Fikret Kadirić   Fikro                 Njemačka                         100 €
 18. Fikret Kadirić   Fikro                 Njemačka                         100 €
 19. Fikret Kadirić   Fikro                 Njemačka                         100 €
 20. Fikret Kadirić   Fikro                 Njemačka                         100 €
 21. Hasan Kadirić                            Njemačka                         100 €
 22. Nasiha Kadirić                           Njemačka                         100 €
 23. Esad Kadić   Plik                        USA                                100 €
 24. Jusuf Mrkalj Juso                      Holandija                          100 €
 25. Faik Mrkalj Fajko                      Holandija                          100 €
 26. Alen Mrkalj                                Holandija                          100 €
 27. Aldin Mrkalj                                Holandija                          100 €
 28. Adis Mrkalj                               Holandija                          100 €
 29. Ilijaz Kadić                                Njemačka                         100 €
 30. Nurija Kadić                               Austria                             100 €
 31. Nurija Kadić Austria                             100 €
 32. Raza Kadić                       Austrija                            100 €
 33. Enes Čizmić                               Austria                             100 €
 34. Mehmed Kadić Hemo               Njemačka                         100 €
 35. Mehmed Kadić Hemo                Njemačka                         100 €
 36. Mesud Kadić Meša                    Njemačka                         100 €
 37. Mesud Kadić Meša                Njemačka                         100 €
 38. Kerim Kadić Kero                      Njemačka                         100 €
 39. Kerim Kadić Kero                     Njemačka                         100 €
 40. Jasmin Kadić Aga                      Njemačka                         100 €
 41. Jasmin Kadić Aga                     Njemačka                         100 €
 42. Sulejman Trepić                        Njemačka                         100 €
 43. Sena Trepić                               Njemačka                         100 €
 44. Halid Duratović                         Njemačka                         100 €
 45. Fatka Duratović                        Njemačka                         100 €
 46. Zikrija Duratović                       Njemačka                         100 €
 47. Jasminka Duratović                  Njemačka                         100 €
 48. Narcis (Zikrija) Duratović        Njemačka                         100 €
 49. Sandi (Zikrija) Duratović Njemačka                         100 €
 50. Sabahudin Duratović Sabko    Njemačka                         100 €
 51. Emin i Alisa Hegić                     Njemačka                         100 €
 52. Ermin Arnautović Erko             Austria                             100 €
 53. Halida Hegić                             Austria                             100 €
 54. Ajiša Hegić                               Austria                             100 €
 55. Ajiša Hegić  Austria                             100 €
 56. Ajiša Hegić                           Austria                             100 €
 57. Ajiša Hegić                              Austria                             100 €
 58. Ajiša Hegić                             Austria                             100 €
 59. Ajiša Hegić                              Austria                             100 €
 60. Arnes Duratović                        Bišćani                             100 €
 61. Admir (Husein) Trepić              Njemačka                         100 €
 62. Admir (Husein) Trepić              Njemačka                         100 €
 63. Benjamin Karagić                      Austria                             100 €
 64. Saud Kadirić                              Francuska                         100 €
 65. Saud Kadirić                        Francuska                         100 €
 66. Rahim Kadirić                            Francuska                         100 €
 67. Namka Kadirić                            Francuska                         100 €
 68. Mirsad Kadirić Dok                     Holandija                          100 €
 69. Zumra Kadirić                 Holandija                          100 €
 70. Hajrudin Kadirić Hudo         Njemačka                         100 €
 71. Rubija Kadirić                  Njemačka                         100 €
 72. Mine Vojniković Feridova         Švedska                           100 €
 73. Ajdin Vojniković Ado                    Njemačka                         100 €
 74. Amir Vojniković                Švedska                           100 €
 75. Izet Mrkalj                                 Francuska                         100 €
 76. Mesud (Emsud) Kadić Meša    Njemačka                         100 €
 77. Fuad (Fadil) Kekić                  USA                                100 €
 78. Emir (Ibrahim) Kekić Majin       USA                                100 €
 79. Eniz (Ahmet) Kadić                USA                                100 €
 80. Said Kadić                      Holandija                          100 €
 81. Majdin Kadić                      Holandija                          100 €
 82. Feriz i Zekija Džolić           Njemačka                         100 €
 83. Almedin Džolić Menja             Njemačka                         100 €
 84. Fajka Kadić Feridova          Francuska                         100 €
 85. Ajdin i Ervin (Armin) Kadić         Njemačka                         100 €
 86. Edin Mrkalj Edo                 Njemačka                         100 €
 87. Huzeir Mrkalj                     Njemačka                         100 €
 88. Suad Duratović              Njemačka/Ravine               100 €
 89. Suad Duratović                        Njemačka/Ravine               100 €
 90. Nihad Kekić Niho                Engleska                          100 €
 91. Edita Kumalić                 Njemačka                         100 €
 92. Zejna Brkić                    Francuska                        100 €
 93. Šerif (Šerif) Kadić              Švedska                           100 €
 94. Mehmed Šabanović Medo        USA                                100 €
 95. Anel (Medo) Šabanović          USA                                100 €
 96. Zinajda (Šero) Mrkalj             USA                                100 €
 97. Najda Hadžić-Mrkalj               USA                                100 €
 98. Tehirza Kadić Razimova            USA                                100 €
 99. Ajdin (Razim) Kadić                  USA                                100 € 
 100. Narcis (Razim) Kadić                 USA                                100 €
 101. Enes Kadić Eso                      USA                                100 €
 102. Enes Kadić Eso USA                                100 €
 103. Denis (Eso) Kadić USA                                100  €
 104. Denis (Eso) Kadić                   USA                                100 €
 105. Senad Hegić Riki                      Njemačka                         100 €
 106. Elvir Trepić  Lero                 Švicarska                         100 €
 107. Mujo Kadić                       Ravine-Belgija                   100 €
 108. Mirela(Mujina kćerka)Kadić   Ravine-Belgija                   100 €
 109. Muhamed(Kemo) Kadić    Francuska                        100 €
 110. Besim Kadić  Beko                       USA                                100 €
 111. Vele Kadirić                          USA                                100 €
 112. Melita i Enisa Mrkalj                 USA                                100 €
 113. Elvedin i Mirsada Kadiric        Sredice                           100 €
 114. Redžo Avdić                     Njemačka-Bišćani              100 €
 115. Mesud Kadirić                    Njemačka-Sredice             100 €
 116. Samir Kekić                    Holandija                         100 €
 117. Edvin Kadić                   Njemačka                        100 €
 118. Faik Kekić                               Njemačka                        100 €
 119. Nenad Kekić Fudo                       Bihać                               100 €
 120. Mustafa Alagić Mujo                                                         100 €
 121. Jasmin Šabanović Kiko               Austria                             100 €
 122. Edita Kadirić-Gjata             Švicarska                         100 €
 123. Ernad Kekić Eni                Švicarska                         100 €
 124. Sanela Hajrić-Kilić          Švicarska                         100 €
 125. Nazifa i Amela Mrkalj           Kanada                            100 €
 126. Elvir (Azimov) Mrkalj                Holandija                          100 €
 127. Saida Vojniković Hasanova          Njemačka                         100 €
 128. Muharem Kadić               Švicarska                         100 €
 129. Mirsad Kadić                    Švicarska                         100 €
 130. Haris Kadić                      Švicarska                         100 €
 131. Elvir i Eldin Brkić               Francuska                        100 €
 132. Ibrahim Hajrić Baja             Ravine-Francuska              100 €
 133. Hasib Kekić                          Švicarska                         100 €
 134. Sanel Kekić                          Švicarska                         100 €
 135. Latif Kadić                         Austria                            100 €
 136. Nasko (Latif) Kadić              Austria                            100 €
 137. Faruk Šabanović Mara           Njemačka                         100 €
 138. Nihad Šabanović Nido               USA                                100 €
 139. Ermin Vojniković Erko           Njemačka                         100 €
 140. Ćamil Mrkalj                      Francuska                         100 €
 141. Jasim i Devla Porčić            Bišćani                             100 €
 142. Rasim Porčić Rasko              Francuska                         100 €
 143. Sejad Mrkalj                     Bišćani                             100 €
 144. Zuhra Mrkalj Duda                Bišćani                             100 €
 145. Samir (Huzeir) Vojniković       Belgija-Ravine                   100 €
 146. Dževad Vojniković              Austria                            100 €
 147. Halida i Mersiha Mešić                  USA                                100 €
 148. Halil Kekić                      Sredice-Francuska             100 €
 149. Elvisa i Adnan Hegić              Holandija                          100 €
 150. Dino Kadić Kemalov         Njemacka                         100 €
 151. Sefer Trepić                           USA                                100 €
 152. Admir (Himzo) Mrkalj Atko        Danska                            100 €
 153. Nedžad Duratović Džaja          Njemacka                         100 €
 154. Vehid (Hajder) Kadić           Austrija                           100 €
 155. Damir Trepić                   Njemačka                        100 €
 156. Enver Trepić                  Sarajevo                         100 €
 157. Senad Mrkalj                       Austrija                           100 €
 158. Sanel Mrkalj                      Austrija                           100 €
 159. Hajrudin Mrkalj Hudo            Austrija                          100 €  
 160. Šaban Mrkalj                        Bišćani                            100 €
 161. Fikret Mrkalj                      Slovenija                         100 €
 162. Fehret Vojniković                Austrija                           100 €
 163. Fajka Hegić                    Holandija                         100 €
 164. Fajka Hegić                      Holandija                         100 €
 165. Elvir i Samira Hegić             Holandija                          100 €
 166. Sanel i Murisa Trepić            Bišćani                            100 €
 167. Hasan Trepić                    Njemačka                        100 €
 168. Almir i Sanela Hegić            Holandija                         100 €
 169. Azim Mrkalj                           Holandija                         100 €
 170. Ernest Hegić                   Njemačka                        100 €
 171. Namka Hegić                   Njemačka                        100 €
 172. Namka Hegić                            Njemačka                        100 €
 173. Emina Hegić                   Njemačka                        100 €
 174. Fajka Hegić u ime Bujazida Hegića Holandija                         100 €
 175. Irfan Kadić   Austria                            100 €
 176. Elvin Kadić                             Austria                            100 €
 177. Jasmin Kadić                        Austria                            100 €
 178. Almir Dedić Abi                        Njemačka                         100 €
 179. Bakir(Agan)Kadić                   Njemačka                         100 €
 180. Elvis Porčić                             Njemačka                         100 €
 181. Ibrahim (Hasan) Šabanović          Austria-Ravine                  100 €
 182. Enita (Namka)  Hegić                 Njemačka                         100 €
 183. Mine Hegić                             USA                                100 €
 184. Ratib (Šaban) Mrkalj               Njemačka                         100 €
 185. Ismeta Trepić                          Bišćani                             100 €
 186. Almir Kekić Kinez                        Austria                             100 €
 187. Mirnes Duratović                        Bišćani                             100 €
 188. Braco (Agan) Kadić Njemačka                         100 €
 189. Dževad Kadirić Ćorin                    Njemačka                         100 €
 190. Admir (Emir) Kekić USA                                100 €
 191. Sabahudin (Fajko) Kekić ???                                  100 €
 192. Sabahudin (Fajko) Kekić ???                                  100 €
 193. Enver (Džemal) Kadić USA                                 100 €
 194. Mirsad Kadirić u ime rahmetli Mehe i Kadire  Holandija               100 €
 195. Azra Rizvanović                      Rizvanovici/Njemačka          100 €
 196. Nedžad Mujkanović-Kekić u ime rahmetli Hakije i Munire Kekić Holandija/Sredice               100 €
 197. Rasim (Osman) Hegić ???                                  100 €
 198. Mehmedalija (Osman) Hegić ???                                  100 €
 199. Alen i Lejla Kadić Njemačka                         100 €
 200. Sadet Kadić Njemačka                         100 €
 201. Jasmir Kadić Piro   Francuska                         100 €
 202. Ismet Kadirić Holandija                          100 €
 203. Bekir (Kasim) Kadić Finska                              100 €
 204. Elvis i Edis Mrkalj Švedska                           100 €
 205. Vedad Porčić Francuska                         100 €
 206. Elvedin i Arnela Kadić                Njemačka                         100 €
 207. Samir Hajrić Švicarska                         100 €
 1. Rudi i Hamić Kadirić Čolini     Bišćani-Sredice/USA       500 USD
 2. Nihada Kadirić-Vojniković USA                            160 USD
 3. Admir Ejupović                    Hambarine/USA              150 USD
 4. Emir Ejupović               Hambarine/USA              100 USD
 5. Muniba Ejupović            Hambarine/USA              100 USD
 6. Edo Kekić Mehin USA                             100 USD
 7. Aldin(Amir Esadov)Vojniković USA                             100 USD
 8. Bijamin(Amir Esadov)Vojniković USA                             100 USD
 9. Severine Ponthieux               Francuska                        100 €
 10. Ferida Mujdžić               Čarakovo/Žeger                100 €
 11. Šaban Ćorić                      Tešanj                              70 €
 12. Ferid Kadić                   Bos.Krupa                          50 €
 13. Admir i Elma Dizdarević   Bijeljina/Sarajevo                50 €
 14. Husein i Selma Handanović    Njemačka(Sulin zet)            50 €
 15. Jusuf Mrkalj Juso(ponovo)    Holandija                           50 €
 16. Vahid Kekić                      Bišćani-Ravine                    50 €
 17. Enes (Vahid) Kekić              Švicarska                           50 €
 18. Juso Smajić                         Kljuc                                 50 €
 19. Smail Porčić                    Francuska                          50 €
 20. Emma i Sarah Tranchand            Francuska                          50 €
 21. Eniz Kadirić                             Sredice                             50 €
 22. Razim Hegić                               Francuska                          50 €
 23. Semira Kadić                             Holandija                          50 KM

biscani@biscani.eu