HOME
ASFALT RASODI
ASFALT RASODI KONTO
AKCIJA 100 SLOBODA
AKCIJA 100
AKCIJA 100 II
AKCIJA 100-2010
TURBE ALAGICI
TURBE ALAGICI II
FOTOALBUM I
FOTOALBUM II
FOTOALBUM III
FOTOALBUM IV
FOTOALBUM V
FOTOALBUM VI
HABER
KNJIGA GOSTIJU
SJECANJA
POSLOVICE
VICEVI
JESTE ZNALI ???
BISCANI 28 JULI
RIZVANOVICI 19 JULI
SREDICE 22 JULI
LINGISPIR
TURNIR 30 Juli
HAMBARINE 30 JULI
APRIL 2007Akcija 100 - 2010


Završna akcija 1. Ferid Kadić Žagalo                                Njemačka                     100 €
 2. Senaid Kadirić Sena                              Njemačka                     100 €
 3. Fikret Kadirić Fikro                                Njemačka                     100 €
 4. Saud Kadirić                                        Francuska                     100 €
 5. Ćezima Irfanova Kadić                           Austrija                        100 €
 6. Esma Kadić Ermina                                Austrija                        100 €
 7. Zikrija Duratović                                   Njemačka                      100 €
 8. Halid Duratović                                     Njemačka                      100 €
 9. Sabahudin Duratović Sabko                    Njemačka                      100 €
 10. Kerim Kadić Kero                                   Njemačka                      100 €
 11. Jasmin Kadić Aga                                  Njemačka                      100 €
 12. Behija Kadić                                         Njemačka                      100 €
 13. Esad Kadic Plik                                                Njemacka                            100 €
 14. Senad Hegic Riki                                             Njemacka                             100 €
 15. Mirsad Duratović                                             Bišćani                                 100 €
 16. Nurija Kadić                                                    Austrija                                100 €
 17. Kadic Šerifa Šerif                                            Švedska                               100 €
 18. Admir Mrkalj Atko                                           Danska                                 100 €
 19. Mehemed Kadić Hemo                                     Njemačka                            100 €
 20. Senada Kadić                                                  Njemačka                            100 €
 21. Halida Hegić                                                    Austrija                               100 €
 22. Ermina Kadić Feridova                                    Njemačka                             100 €
 23. Mujo Kadić                                                      Ravine-Belgija                     100 €
 24. Dzevida Mrkalj                                                Francuska                           100 €
 25. Ermin Nasic Casa                                           Svicarska                             100 €
 26. Mesud Kadic Mesa Hemin                               Njemacka                            100 €
 27. Laila (Mesud) Kadic                                        Njemacka                            100 €
 28. Bahrudin Kadiric Rudi                                     USA                                     100 €
 29. Bahrudin Kadiric  u ime rah. Cole                   USA                                     106 €
 30. Hava Vojnikovic                                              Njemacka                           100 €
 31. Fajka Kadic sa porodicom                               Francuska                          100 €
 32. Samir Kekic                                                     Holandija                           100 €
 33. Sanel Kekic                                                    Svicarska                             100 €
 34. Edin Mrkalj                                                     Njemacka                            100 €
 35. Enver Kadic Ero                                               USA                                    100 €
 36. Suad Duratovic                                               Njemacka                            100 €
 37. Admir Trepic Adi                                              Njemacka                            100 €
 38. Elvir Trepic Lero                                               Svicarska                           100 €
 39. Hasan i Mirsada Trepic                                    Njemacka                           100 €
 40. Fajko Mrkalj                                                      Holandija                          100 €
 41. Faik Kekic Suljin                                               Njemacka                           100 €
 42. Majdin Kadic                                                   Holandija                             100 €
 43. Majdin Kadic                                                   Holandija                             100 €
 44. Nihad Kekic Niho                                             Engleska                             100 €
 45. Muharem Kadic Beganov                                 Svicarska                            100 €
 46. Haris Kadic                                                      Svicarska                            100 €
 47. Mirsad Kadic                                                    Svicarska                            100 €
 48. Eniz Kadic                                                       USA-Ravine                         150 USD
 49. Alen Kadic                                                      USA-Ravine                          150 USD
 50. Suad Velic Enizov prijatelj                              Sanski Most-USA                 100 USD
 51. Ferid (Ahmet) Kadić                                        Njemačka                            100 €
 52. Tahirza Kadic u ime rah. Razima                    USA-Ravine                           100 €
 53. Narcis (Razim) Kadic                                      USA-Ravine                           100 €
 54. Saud Vojnikovic  sa porodicom                       Austria                                 100 €   
 55. Emir Kekic Majin                                             Njemacka                              100 €
 56. Ajdin Vojnikovic Ado                                       Njemacka                              100 €
 57. Sulejman Trepic Sule                                     Njemacka                              100 €
 58. Azim Juse Mrkalj                                            Holandija                               100 €
 59. Enes Kadic Eso                                               USA                                      100 €
 60. Denis (Enes) Kadic                                          USA                                      100 €
 61. Almir Dedic Habi                                              Njemačka                             100 €
 62. Pogrebni institut Iris u ime MOJPRIJEDOR.COM                                            100 €
 63. Alen Mrkalj                                                     Holandija                               100 €
 64. Namka Hegic                                                  Njemacka                              100 €
 65. Ermin i Miriam Vojnikovic                                Njemacka                               100 €
 66. Elvedin i Arnela Kadic                                     Njemacka                              100 €
 67. Alen i Lejla Kadic                                            Njemacka                               100 €
 68. Muhamed Kadic Kemin                                   Francuska                              100 €
 69. Zehida i Razija Velic                                       Njemacka                               100 €
 70. Sabko i Semsa Kadic                                      Francuska                              100 €
 71. Adila Fazlic                                                     Svicarska                               100 €
 72. Jasmir i Rejhana Fazlic                                   Svicarska                               100 €
 73. Nedzad (Mehmed) Kadic                                      ?                                      100 €
 74. Mesud Kadiric                                                Njemacka-Sredice                  100 €
 75. Meris i Jasmina Huskić                                    Njemačka                              100 €
 76. Sabahudin (Fajko) Kekić                                Njemačka-Sredice                 100 €
 77. Sabahudin (Fajko) Kekić                                Njemačka-Sredice                 100 €
 78. Elvir (Adil) Mrkalj                                            Holandija                              100 €
 79. Edvin (Suljin) Kadić                                        Sredice-Njemačka                 100 €
 80. Almir Vojnikovic                                              USA                                     200 USD
 81. Ernest Kadic Edic                                           USA                                     150 USD
 82. Nazmija Kadic                                                USA                                     150 USD
 83. Vedad Porcic Siljo                                          Francuska                            100 €
 84. Hasan i Pavelina Kadic                                   Njemacka                             100 €
 85. Ekrem Hajric                                                  Slovenija                              100 €
 86. Asim i Samka Duratovic                                 Njemacka                             100 €
 87. Namik Kekic                                                   Austria                                 100 €
 88. Muhidin (Kemal) Kadic Dino                            Njemacka                            100 €
 89. Besim Kadic Beko                                            USA                                    100 €
 90. Muharem Vojnikovic                                       Njemacka                            100 €
 91. Rasim Porcic Rasko                                        Francuska                            100 €
 92. Smail Porcic Smajo                                         Francuska                            100 €
 93. Fajka Hegic                                                    Holandija                             100 €
 94. Dzevad Kadiric  Corin                                     Njemacka                            100 €
 95. Edita Kadiric-Gjata                                         Svicarska                             100 €
 96. Ismir Kadiric Spiro                                          Njemacka                            100 €
 97. Senad Hegic                                                   Austria                                100 €
 98. Jasmir Hegic                                                   Austria                                100 €
 99. Samir Vojnikovic                                             Belgija                                100 €
 100. Zumra Kadic                                                   Njemacka                           100 €
 101. Samir Hajric                                                    Svicarska                            100 €
 102. Sadet Kadic                                                    Njemacka                           100 €
 103. Braco Kadic                                                    Njemacka                            100 €
 104. Amir Duratovic                                                Njemacka                           100 €
 105. Sutko Kadiric                                                  Sredice                               100 KM
 106. Elvir Hegic                                                      Holandija                            100 €
 107. Emma i Sarah Tranchand                               Francuska                             50 €
 108. Jasim i Devla Porcic                                        Biscani                                   50 €
 109. Yanik Fatih                                                     Francuska                              50 €
 110. Jasmir Kadic Piro                                            Francuska                            100 €
 111. Serif i Senija Kadiric                                       Sredice-Austrija                   100 €
 112. Ibrahim Bajric  Baja                                       Cemernica-Italija                  100 €
 113. Ajdin Bajric                                                    Cemernica-Italija                  100 €

 

 

biscani@biscani.eu